2013-08-14 20.24.24 contrallum + red

NOTA A UH, POEMA D’ALTA VELOCITAT
Ura [9.072 versos], cada pàgina es pot pendre com un poema independent titulat també uh [28 versos]