Dos homes d’avui que intenten qüestionar les seves arrels en relació amb espais rituals, mitològics i còsmics. Utilitzant el teatre multimèdia mixt i la creació de so en directe, fem que el públic recorri un viatge per la mundaneiat de la vida i creem un collage semblant a un somni que intenta connectar-se amb el món etèric.

Nial Fallon i Tom Mayer són dos artistes interdisciplinars que treballen a partir de l’audiovisual, el moviment, els objectes i el moviment relacional entre persones. Van realitzar el seu primer laboratori de residència a Nau Côclea el novembre de 2019 i tornen ara per traslladar la recerca a la participació del públic. Es basen en la creació de personatges senzills, primaris, que interpel·len al públic i el porten a participar de manera gairebé inconscient