Dins els actes del Col·loqui Internacional Walter Benjamin en col·laboració amb el Museu de l’Exili.

“A l’igual que les flors decanten la corol·la al sol, el passat s’obstina, per virtut d’un secret heliotropisme, n tornar-se cap al sol que s’alça en el cel de la història.” ‘Tesi IV’ de les Tesis de la filosofia de la Història de Walter Benjamin

Cap al sol orbita al voltant de la Història entesa com a reiteració. Des d’un punt de vista testimonial i documental, l’acció de Cicuta pretén acostar-nos al passat partint d’una reflexió del nostre present. Del diàleg i interacció entre ambdós, el camí de l’exili, tot i tenir diferents direccions, cobrarà el mateix sentit. I si mirar cap al sol és dolorós, ho farem amb prismàtics.