PARAULA CORPÒRIA. JORDI HOMS

L’Art del cant és l’art de fusionar la veu interior amb la veu física, doncs la qualitat radica en l’identitat, l’harmonia i el plaer

 La paraula (parlada, declamada o cantada) és l’enllaç corpori entre dos estats intangibles; L’impuls comunicatiu pretextual i el só. En aquest taller treballarem aquesta dimensió corpòrea, i on radiquen les claus del domini de la paraula i el so. Estudiarem i experimentarem aquesta dimensió mitjançant el cos i la propiopercepció guiada, i les eines seran la veu, el cant, el moviment i la dansa.

Aquest taller s’adreça a totes aquelles persones que treballen amb la paraula, parlada, declamada o cantada, a totes les qui treballen la comunicació a través del cos i a les que estan interessades en la relació del cos i la veu. La durada del taller serà de 8 setmanes. 8 sessions de 2 hores, un cop a la setmana amb 4 sessions més per experimentar el que s’ha aprés. Cada sessió serà temàtica. Més avall es fa la descripció de cada treball

Preu 110€ o 45€ mes. Inscripcions info@naucoclea.com

ÍNDEX DE SESSIONS

  1. Paraula i canalització Mecanisme orgànic de la paraula (So, sistema digestiu i articulació) Sistema ossi i canalització del so
  2. Llengua i cor (la tercera vagina) Unitat expressiva
  3. El so intern Espais interns viscerals i ossis
  4. El rostre i la declamació Relaxació i elasticitat de la tercera vagina i domini del so a partir del rostre
  5. La paraula respirada Activació del procès intern mitjançant la respiració. Fusió de la veu interior i la veu física
  6. De la sinapsi a la paraula Relació del procès sinàptic i la respiració
  7. El baix ventre La paraula íntima
  8. La paraula i l’espiral L’espiral en el cos i en el so