Soundscape, Hörspiel, Conversa

Hangar.org (Barcelona). Dijous 15 de desembre a les 19 hores. Entrada lliure.

 

Kao Huguenin   Dialogue avec le Vivant  (Commande de l´État – DRAC Occitanie)

Pedro Freitas & Jimmy Solórzano      Caminatas

Azucena Momo                                  Radiar les veus

Walter Benjamin/Carl Hein               Radau um Kasperl auf dem Jahrmarks

Us convidem a una expèriencia d’escolta i paisatge sonor: conversa amb els éssers vius, ràdio, veus, electroacústica. Un diàleg amb tot allò que viu i Walter Benjamin com a paisatge de fons.

Artistes residents del Centre de Creació Contemporània Nau Côclea 2022